• Khai giang năm học
  Thây giáo hiệu trưởng đánh trong khai trường
 • Khai giang năm học
  Văn nghệ chào mừng khai giảng
 • Khai giang năm học
  Đ/C Chủ tịch UBND xã phát biểu
 • Khai giang năm học
  Nhà trường và BĐDCMHS ký cam kết
 • Khai giang năm học
  Hội CCB trao học bỏng nhân ngày khai giang
 • anh hội đồng
  Tập thể CB-CNV năm 2013


phát động thi đua đầu năm

Ngày đăng: 18-11-2013
Đọc: 1886 lượt

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                                                                                                                                                        Tiến Hóa, ngày 18 tháng 10 năm 2013PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM HỌC 2013-2014

Kính thưa: - Quý vị đại biểu! các vị khách quý Cùng tập thể CBGV, CNV.

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua – Thi đua là một quá trình thường xuyên và liên tục, để đạt được mục tiêu chương trình giáo dục chúng ta phải ra sức thi đua “Dạy thật tốt – Học thật tốt”, thi đua xây dựng trường học thân thiện học thân thiện học sinh tích cực nhằm hướng tới xây dựng môi trường sư phạm an toàn trong sạch và thân thiện để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục – Giáo dục toàn diện; học sinh không chỉ được học tốt mà còn được rèn luyện kỷ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhà trường và Công đoàn phát động thi đua năm học 2013 -2014 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích – yêu cầu:

- Toàn thể CBGV-CNV phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đễ dấy lên phong trào thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thành công  kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Tạo ra những chuyển biến về nhận thức và hành động cũng như lề lối làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả GD với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

2. Nội dung:

- Mỗi CBGV – CNV không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Đáp ứng yêu cầu đổi mới GD xứng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” – “Hai giỏi”. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, viết giải pháp hữu ích, SKKN, đề tài khoa học, tự làm đồ dùng dạy học sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả.

- Tích cực xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “ Cơ quan đơn vị văn hó và môi trường làm việc không khói thuốc lá”.

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao. Tổ chức tốt và tham gia các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm.

* Trên đây là những nội dung thi đua của trường THCS Tiến Hóa trong năm học 2013 – 2014. Thay mặt nhà trường và Công đoàn tôi kêu gọi tất cả các đồng chí CBGV- CNV của nhà trường ra sức thi đua, phấn đấu thất tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Xin chân thành cám ơn!


T/M BGH


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

<đề nghị các tổ trưởng chuyên môn kiểm tra lại chương trình chậm do lũ lụt để nhà trường có kế hoạch học bù>
<Đề nghị các nhóm điều tra phổ cập sau khi đã nhập số liệu vào phần mềm cần kiểm tra lại sự chính xác của các số liệu và nộp phiếu điều tra về Đ/C thường để trình xã ký>
< Nội dung bài viết đăng tập san GD&ĐT chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11 năm 2013:Tin, bài về nghiên cứu lý luận dạy học, nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính; trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, trong hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; đánh giá chất lượng các trường học, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỷ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng CSVC, xã hội hóa giáo dục, khuyến học - khuyến tài; công tác phổ cập giáo dục, thực hiện phân luồng học sinh; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia...>
< Các sáng tác văn thơ, hạc họa..., ca ngợi tôn vinh Nhà giáo và nghề dạy học.>
  
 Hôm qua: 38 
|
 Hôm nay: 26